Knihovna multimédií

  • jednoduchá správa a distribuce multimediálních i kancelářských souborů
  • sdílení obsahu a napojení na sociální sítě přes modul Napojení na sociální sítě
  • automatická konverze různých formátů videí pro zobrazení na stránkách
  • zobrazení PDF dokumentů a katalogů přímo v příjemném editoru
  • správa a prezentace dynamických grafů